Recenzje, opinie, informacje

Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa:

Prezentacja w Centrum Medialnym Kai

Podsumowanie wydarzenia

Oto wreszcie możemy zaoferować przeciętnemu czytelnikowi komentarz bardzo rzetelny, napisany pięknym, zrozumiałym językiem, a zarazem głęboki pod względem treści duchowych. Warto podkreślić stronę językową tego dzieła: autor unika słownictwa specjalistycznego i pseudonaukowego pustosłowia, natomiast formułuje bardzo przejrzyste i treściwe zdania.
Biblistka, Danuta Piekarz

 

 

Wydawnictwo W drodze zwróciło się do mnie z prośbą o recenzję promocyjną, co uczyniłem entuzjastycznie, bo książka naprawdę warta jest polecenia.
Biblista, ks. Mariusz Rosik

Zobacz cały tekst

Już dawno miałem to zrobić. Słuchajcie Jest dobry komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Czytać Biblię z komentarzem, to…

Opublikowany przez Leonarda Piotr Bieleckiego Czwartek, 7 listopada 2019

 

Pozostałe recenzje I tomu:

 

Moja Biblia swoje odstała na półce do momentu kiedy 13 lat temu nocowaliśmy u znajomych – protestantów. Wstałem rano i zobaczyłem gospodarza domu w kuchni przy stole nad Pismem Świętym. Powiedział mi wtedy: musiałem coś skonsultować z Tatą. To świadectwo było dla mnie takim impulsem, że od tego momentu nie ma dla mnie dnia bez Słowa. Słowa tego codziennego, ale też pogłębionego na rekolekcjach, spotkaniach, czy nawet w projektach zawodowych.
Dariusz Kowalski, aktor, zaangażowany w projekt Verba Sacra


Gość Niedzielny nr 50, 15 grudnia 2019:

Teraz wiadomość biblistyczna bardzo cenna. Wydawnictwo W drodze opublikowało pierwszy tom Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego. Nie pierwsze to podobne dzieło w Polsce, ale szczególne. Już choćby to, że bardzo obszerne: już pierwszy tom poświęcony Ewangelii według św. Mateusza liczy sobie przeszło 400 stron! Autorzy amerykańscy to Curtis Mitch i Edward Sri, tłumaczka na polski to Eliza Litak. Wydane bardzo pięknie, niezwykle przejrzyście, rzecz naukowa i duszpasterska zarazem. Rzecz „wszelkiej scjencji pełna”
Jan Turnau

Zobacz cały tekst

Książka posiada atut, którego nigdzie do tej pory nie spotkałem, a który dla duszpasterza jest wprost bezcenny. Autor przywołuje sigla ST i NT, numery Katechizmu Kościoła Katolickiego i czytania mszalne, których te komentarze dotyczą. Doskonała pomoc duszpasterska.
Zbigniew Ptak OSPPE

 

Pozostałe recenzje II tomu:

Wybrane recenzje III tomu:

Wybrane recenzje IV tomu:

Wybrane recenzje V tomu:

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.