List do Rzymian

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Francis Martin, William M. Wright IV

Po komentarzach do czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich do rąk polskich czytelników trafia właśnie 6. tom serii, czyli List do Rzymian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Mimo, że List św. Pawła do Rzymian jest dość krótki jak na standardy arcydzieł literackich, to wpłynął on istotnie na myśl i historię Zachodu. To dzieło o szczególnej wielkości, w którym ujawniają się w pełni wybitne zdolności Świętego Pawła jako pasterza, ewangelizatora i teologa.

Apostoł napisał List do Rzymian najprawdopodobniej późną zimą, w okolicach marca, 57 roku (ewentualnie rok wcześniej lub później). Wskazywać na to może zbieżność między wzmiankami św. Pawła w liście i świadectwem Dziejów Apostolskich.

List do Rzymian charakteryzuje się niewyczerpaną głębią duchową i teologiczną. Jego struktura jest prosta i czytelna. Czytelnik znajdzie w nim objaśnienie wiary chrześcijańskiej i szereg zachęt dotyczących życia chrześcijańskiego. Wiara i życie, katecheza i sposób postępowania stanowią zatem dwie główne części Listu do Rzymian. Od pierwszego do ostatniego zdania Paweł odnosi prawdę głoszonej przez siebie Ewangelii do nauczania Pisma i żaden inny list nie jest tak gęsty od odwołań do Starego Testamentu. Czytelnicy nieznający Starego Testamentu tak dobrze jak Paweł będą musieli cofnąć się do źródeł jego cytatów i przeczytać je w kontekście. Dokładne zrozumienie jego nauczania zależy od tego, czy będziemy gotowi wykonać tę wstępną pracę.

W 6. tomie serii Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego czytamy: Rzym był największym i najwspanialszym miastem świata znanego Pawłowi. Jako stolica cesarstwa nie miał sobie równych pod względem znaczenia politycznego. A ponieważ był równocześnie tętniącym życiem ośrodkiem kultury i handlu, z magnetyczną siłą przyciągał intelektualistów, kupców i wszystkich szukających szczęścia i perspektyw. (…) Zdobywając i umacniając tam wyznawców Chrystusa, mógł wykorzystać znaczenie miasta, by dotrzeć z orędziem chrześcijańskim do całego świata, którego było stolicą. (…) List do Rzymian to perła w koronie pism Pawła. To jedno z najbogatszych i najpełniejszych objaśnień Ewangelii, jakie kiedykolwiek przelano na papier”.

Patronat nad książką objęli: „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, „Teologia Polityczna”, miesięcznik „W drodze”, wiara.pl, dominikanie.pl, Siódma9, Radio Nadzieja, Radio Emaus, Radio DAXA.

O AUTORZE

Scott W. Hahn (ur. 1957) – dr teologii, apologeta. Były pastor, który pod wpływem lektury dzieł ojców Kościoła oraz Pisma Świętego porzucił prezbiterianizm i w Wielkanoc 1986 roku wstąpił do Kościoła katolickiego. Wykładowca, mówca, autor wielu książek, popularyzator wiary. Założyciel i prezes Centrum Teologii Biblijnej im. św. Pawła (stpaulcenter.com). Współpracuje ze stacją telewizyjną EWTN. Razem z żoną Kimberly, również zaangażowaną w działania na rzecz propagowania katolicyzmu, mieszka w Steubenville w Ohio.

O serii

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.