Ewangelia według św. Mateusza

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Curtis Mitch, Edward Sri

Do rąk polskich czytelników w październiku 2019 roku trafił pierwszy z siedemnastu praktycznych, przyjaznych, rzetelnych tomów nowej serii Wydawnictwa W drodze – Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Zgodnie z układem Biblii serię rozpoczął tom Ewangelia według św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Kilka lat temu znani i cenieni naukowcy ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęli pracę nad serią przeznaczoną dla wiernych XXI wieku. I to właśnie dzięki nim, a także determinacji ojców dominikanów i uprzejmości sponsorów Komentarz Katolicki do Pisma Świętego doczekał się wydania w języku polskim. – Zdając sobie sprawę z ogromnej wartości i przydatności tych publikacji, zdecydowaliśmy się skorzystać z tego dorobku i udostępnić ich przekłady polskiemu czytelnikowi. Seria jest odpowiedzią na potrzeby świeckich i duchownych chcących dogłębnie studiować Biblię w sposób integrujący Pismo Święte z doktryną Kościoła, kultem i życiem codziennym. Słowem, to połączenie rzetelnej wiedzy naukowej na temat Biblii i żywej wiary – mówi Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa W drodze. I dodaje – Unikalność serii stanowi fakt, że każde zdanie Nowego Testamentu zaczerpnięte zostaje z przekładu wykorzystywanego w liturgii Kościoła i omówione z kilku perspektyw.

Autorzy wykorzystali osiągnięcia egzegetów, ale nie przytłaczają czytelnika fachowymi terminami. Przedstawiają pewne i pomocne wnioski do interpretacji tekstu. Każdy tom powstał w oparciu o wyniki współczesnych badań biblijnych oraz bogaty skarbiec tradycji Kościoła. Dzięki dwukolorowemu składowi tekstu wyszczególnione zostały: tło biblijne oraz kontekst historyczny tekstu i wydarzeń, odesłanie do źródeł pisanych, sekcja egzegetyczna i poświęcona przemyśleniu Słowa, lista materiałów poszerzających komentarz, tekst Pisma Świętego, odsyłacze, słownik, indeks tematów duszpasterskich oraz artykułów uzupełniających. Oryginalny format i funkcjonalna oprawa zapewnią czytelnikom najwyższy komfort korzystania z Komentarza Katolickiego do Pisma Świętego.

O autorach

EDWARD SRI

teolog, mówca, autor licznych książek i gospodarz programu Symbolon: The Catholic Faith Explained emitowanego przez katolicką stację telewizyjną EWTN. Wraz z Curtisem Martinem założył FOCUS – wspólnotę zrzeszającą katolickich studentów na uczelniach w USA. Jest przewodnikiem po Rzymie i Ziemi Świętej, pracuje jako adiunkt w Augustine Institute. Mieszka z żoną i ośmiorgiem dzieci w Kolorado. Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się jego książki: Kim jestem, by osądzać? oraz W drodze z Maryją.

CURTIS MITCH

pisarz, redaktor i badacz w Centrum Teologii Biblijnej św. Pawła w Steubenville (USA). Absolwent religioznawstwa i teologii. Jako teolog był wykładowcą gościnnym na Uniwersytecie Franciszkańskim i instruktorem on-line na Catholic Distance University. Mieszka w Ohio z żoną Stacy i dziewięciorgiem dzieci.

DR ŁUKASZ POPKO OP

redaktor merytoryczny serii, konsultant, dominikanin i biblista, związany ze słynną École biblique et archéologique, najstarszą katolicką uczelnią w Jerozolimie. Tam obronił doktorat z nauk biblijnych, a obecnie wykłada. Pracuje także w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, gdzie uczy braci studentów egzegezy Starego Testamentu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.