Ewangelia według św. Marka

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Mary Healy 

Po opublikowanym w październiku 2019 roku komentarzu do Ewangelii wg św. Mateusza, Wydawnictwo W drodze wydało w marcu 2020 roku komentarz do Ewangelii wg św. Marka. Oba dzieła stanowią I i II tom 17-częściowej serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. 

Największe wrażenie podczas lektury Markowego dzieła budzą przepełniające je radość i pasja, z jakimi Ewangelista przekazuje tę historię. Ewangelia wręcz eksploduje dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, Synu Boga – ukrzyżowanym i powstałym z martwych. Dla Świętego Marka życie i czasy Jezusa nie są tylko jedną z wielu budujących opowieści. To wydarzenie, które zmieniło bieg historii świata i w rzeczywistości doprowadziło tę historię do punktu kulminacyjnego. Właśnie ono wypełnia i nadaje sens wszystkiemu, czego Bóg dokonywał dla swego ludu Izraela i co zapowiadał w świętych pismach. Ta dobra nowina dramatycznie przemieniła również życie samego Marka. Komentarz do Ewangelii według św. Marka doskonale oddaje charakter tej części Nowego Testamentu. 

W II tomie serii Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego czytamy: Święty Marek pisze w sposób mający być dla czytelników zaproszeniem do podjęcia tej samej przygody, której doświadczyli zarówno on, jak i pierwsi uczniowie Jezusa: przygody polegającej na spotkaniu Pana, na dojrzewaniu do wiedzy o Jego prawdziwej tożsamości oraz na oddaniu Mu całego swojego życia. Właściwie nie da się czytać Ewangelii Marka z pozycji neutralnego obserwatora. Ewangelista na każdym kroku zaprasza czytelników, by ujrzeli samych siebie w uczniach, w tłumach garnących się do Jezusa w poszukiwaniu uzdrowienia czy w innych postaciach z tej opowieści.

O autorze

Mary Healy

dr teologii, absolwentka Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Światowej sławy biblistka, wykłada Pismo Święte w Seminarium Duchownym Najświętszego Serca w Detroit oraz w St. Paul Center for Biblical Theology. Redaktor naczelna „Katolickiego Komentarza Biblijnego”, przewodnicząca Doktrynalnej Komisji ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. W 2014 roku Papież Franciszek odznaczył ją jako jedną z pierwszych trzech kobiet, które usługiwały w ramach Papieskiej Komisji Biblijnej. Jest międzynarodowym mówcą konferencyjnym i autorką książek Mężczyźni i kobiety są z raju (Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008) oraz Uzdrowienie. Boża miłość nie zna granic (Wydawnictwo WAM, 2016).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.