Apokalipsa św. Jana

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Peter S. Williamson

Wydawnictwo W drodze wydaje właśnie ostatni z 17 tomów uznanej wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, którym jest komentarz do Apokalipsy św. Jana.

Redaktorem naukowym polskiego wydania tego tomu serii jest ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki.

Apokalipsa przypomina nam, że naszą ostateczną nadzieją nie jest po prostu śmierć i pójście do nieba, lecz ujrzenie powrotu naszego Pana w chwale, zmartwychwstanie oraz zaślubiny nieba i ziemi, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi jak oblubienica. Naszym przeznaczeniem, jako uczniów Jezusa, jest uczta weselna Baranka w wiecznym mieście, którego nie sposób opisać i w którym ujrzymy Boga twarzą w twarz czytamy w XVII tomie serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”.

Jak zaznacza Peter S. Williamson żadna inna księga biblijna nie wymaga komentarza bardziej niż Apokalipsa św. Jana. Jej tajemnicza symbolika może wydać się dziwna, niezwykła, przerażająca, a nawet rodząca wątpliwości.

Niewielu współczesnych chrześcijan ma wystarczającą wiedzę biblijną, by wychwycić choćby połowę z kilkuset nawiązań autora do Starego Testamentu. Trudno także rozeznać się w strukturze tej księgi, a jej cechy literackie znacznie odbiegają od współczesnych sposobów komunikacji.

Autor pragnie pomóc czytelnikowi uporać się z tymi trudnościami. Proponuje interpretację Apokalipsy wierną tekstowi. Uwzględnia zarówno wyniki współczesnych badań w dziedzinie biblistyki, jak i tradycyjne odczytanie księgi w harmonii z treścią całego Pisma Świętego. Zachęca do obiektywnego podejścia do tekstu, mając świadomość własnych inklinacji, a równocześnie pozostając otwartym na odkrywanie na nowo tego, co Święty Jan – pod natchnieniem Ducha Świętego – chce nam powiedzieć.

Peter S. Williamson podsumowuje: „Podobnie jak inne biblijne księgi prorockie, Apokalipsa miała w zamierzeniu jej natchnionego ludzkiego autora odnosić się do sytuacji współczesnych mu ludzi. W związku z tym poprawna interpretacja przedstawianych w niej treści wymaga zrozumienia jej bezpośredniego kontekstu historycznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedstawia ona także próby, którym będzie poddawany Kościół aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. I chociaż Jan uważa te wydarzenia za mające dopiero nadejść, jest równocześnie przekonany, że jego wizje powinny stanowić pouczenie również dla chrześcijan jego czasów, na co wskazują liczne napomnienia zawarte w całej księdze. Zdaniem Jana dynamika duchowa ostatecznej próby jest już obecna w pokusach i prześladowaniach, z którymi musi konfrontować się ówczesny Kościół”.

Patronat nad książką objęli:
„Gość Niedzielny”, miesięcznik „W drodze”, „Teologia Polityczna”, „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, dominikanie.pl, misyjne.pl, wiara.pl, Liturgia.pl, Radio Nadzieja, Radio Warszawa, Radio Emaus, Radio Doxa.

O autorze:

Peter S. Williamson – doktor teologii biblijnej (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie w 2001 roku). Kieruje katedrą Pisma Świętego w Sacred Heart Major Seminary w Detroit (Michigan), koordynuje działalność ewangelizacyjną na Litwie i w Kazachstanie dla Renewal Ministries. Jest autorem książki Catholic Principles for Interpreting Scripture i współredaktorem zbioru John Paul II and the New Evangelization. Dorastał jako syn ewangelickiego pastora prezbiteriańskiego i wnuk zielonoświątkowych misjonarzy w Chinach. Podczas studiów na Uniwersytecie Michigan w 1969 roku jego relacja z Chrystusem uległa potężnej przemianie, gdy modlił się o chrzest w Duchu Świętym w charyzmatycznej grupie modlitewnej, która spotykała się w katolickiej kaplicy studenckiej. W 1972 roku został przyjęty do Kościoła katolickiego.

O serii:

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria ”Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.