Katolicki Komentarz
do Pisma Świętego
Seria obejmująca 17 tomów

DZIĘKUJEMY

Dziękuję za zaufanie okazane naszemu Wydawnictwu i zakup Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego.
Głęboko wierzę, że kolejne tomy z serii staną się dla Państwa przydatnym narzędziem zgłębiania poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu. Dzięki lekturze komentarzy zyskacie Państwo dostęp do treści żywej, mądrej i wzmacniającej wiarę.
Życzę Państwu dobrej lektury i radości ze studiowania Pisma Świętego.

Tomasz Grabowski OP
Prezes Wydawnictwa

PREMIERY KOLEJNYCH TOMÓW KATOLICKIEGO KOMENTARZA DO PISMA ŚWIĘTEGO:
– KOMENTARZ DO LISTU DO RZYMIAN– 19 KWIETNIA 2021 R.
– KOMENTARZ DO I LISTU DO KORYNTIAN– 27 SIERPNIA 2021 R.
– KOMENTARZ DO II LISTU DO KORYNTIAN– 26 LISTOPADA 2021 R.

Teksty Pisma Świętego
Odsyłacze
Tło biblijne
Żywa tradycja Kościoła
Sekcje poświęcone
przemyśleniu Słowa

Sekcje egzegetyczne
Glosariusz
IndeksY
Ilustracje
Pomaga w głoszeniu kazań i katechezie oraz samodzielnej medytacji nad liturgią Słowa

Wyjaśnia tekst w odniesieniu do Tradycji i wiary Kościoła zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II

Adresowana do kaznodziejów

ale także świeckich zainteresowanych osobistym studiowaniem Biblii
q1-thegem-person-thegem-person
Edward Sri
teolog, mówca, autor licznych książek i gospodarz programu Symbolon: The Catholic Faith Explained emitowanego przez katolicką stację telewizyjną EWTN. Wraz z Curtisem Martinem założył FOCUS – wspólnotę zrzeszającą katolickich studentów na uczelniach w USA. Jest przewodnikiem po Rzymie i Ziemi Świętej, pracuje jako adiunkt w Augustine Institute. Mieszka z żoną i ośmiorgiem dzieci w Kolorado. Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się jego książki: Kim jestem, by osądzać? oraz W drodze z Maryją.
q2-thegem-person-thegem-person
Curtis Mitch
pisarz, redaktor i badacz w Centrum Teologii Biblijnej św. Pawła w Steubenville (USA). Absolwent religioznawstwa i teologii. Jako teolog był wykładowcą gościnnym na Uniwersytecie Franciszkańskim i instruktorem on-line na Catholic Distance University. Mieszka w Ohio z żoną Stacy i dziewięciorgiem dzieci.
q3-thegem-person-thegem-person
dr Łukasz Popko OP
redaktor merytoryczny serii, konsultant, dominikanin i biblista, związany ze słynną École biblique et archéologique, najstarszą katolicką uczelnią w Jerozolimie. Tam obronił doktorat z nauk biblijnych, a obecnie wykłada. Pracuje także w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, gdzie uczy braci studentów egzegezy Starego Testamentu.
q1-thegem-person-thegem-person
Edward Sri
teolog, mówca, autor licznych książek i gospodarz programu Symbolon: The Catholic Faith Explained emitowanego przez katolicką stację telewizyjną EWTN. Wraz z Curtisem Martinem założył FOCUS – wspólnotę zrzeszającą katolickich studentów na uczelniach w USA. Jest przewodnikiem po Rzymie i Ziemi Świętej, pracuje jako adiunkt w Augustine Institute. Mieszka z żoną i ośmiorgiem dzieci w Kolorado. Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się jego książki: Kim jestem, by osądzać? oraz W drodze z Maryją.
q2-thegem-person-thegem-person
Curtis Mitch
pisarz, redaktor i badacz w Centrum Teologii Biblijnej św. Pawła w Steubenville (USA). Absolwent religioznawstwa i teologii. Jako teolog był wykładowcą gościnnym na Uniwersytecie Franciszkańskim i instruktorem on-line na Catholic Distance University. Mieszka w Ohio z żoną Stacy i dziewięciorgiem dzieci.
q3-thegem-person-thegem-person
dr Łukasz Popko OP
redaktor merytoryczny serii, konsultant, dominikanin i biblista, związany ze słynną École biblique et archéologique, najstarszą katolicką uczelnią w Jerozolimie. Tam obronił doktorat z nauk biblijnych, a obecnie wykłada. Pracuje także w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, gdzie uczy braci studentów egzegezy Starego Testamentu.
Zapisz się
Zapraszamy do pozostawienia nam adresu, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych tomach z serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych będzie Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o., ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, KRS 0000515645. Twoje dane będą przetwarzane w celu informowania o nowościach wydawniczych. Masz prawo m.in. do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zapisz się
Zapraszamy do pozostawienia nam adresu, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych tomach z serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych będzie Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o., ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, KRS 0000515645. Twoje dane będą przetwarzane w celu informowania o nowościach wydawniczych. Masz prawo m.in. do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

PATRONI MEDIALNI

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.