Katolicki Komentarz
do Pisma Świętego
Seria obejmująca 17 tomów

DZIĘKUJEMY

Dziękuję za zaufanie okazane naszemu Wydawnictwu i zakup Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego.
Głęboko wierzę, że kolejne tomy z serii staną się dla Państwa przydatnym narzędziem zgłębiania poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu. Dzięki lekturze komentarzy zyskacie Państwo dostęp do treści żywej, mądrej i wzmacniającej wiarę.
Życzę Państwu dobrej lektury i radości ze studiowania Pisma Świętego.

Tomasz Grabowski OP
Prezes Wydawnictwa

Teksty Pisma Świętego
Odsyłacze
Tło biblijne
Żywa tradycja Kościoła
Sekcje poświęcone
przemyśleniu Słowa

Sekcje egzegetyczne
Glosariusz
IndeksY
Ilustracje
Pomaga w głoszeniu kazań i katechezie oraz samodzielnej medytacji nad liturgią Słowa

Wyjaśnia tekst w odniesieniu do Tradycji i wiary Kościoła zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II

Adresowana do kaznodziejów

ale także świeckich zainteresowanych osobistym studiowaniem Biblii

Autorzy poszczególnych tomów:

EDWARD SRI
teolog, mówca, autor licznych książek i gospodarz programu Symbolon: The Catholic Faith Explained emitowanego przez katolicką stację telewizyjną EWTN. Wraz z Curtisem Martinem założył FOCUS – wspólnotę zrzeszającą katolickich studentów na uczelniach w USA. Jest przewodnikiem po Rzymie i Ziemi Świętej, pracuje jako adiunkt w Augustine Institute. Mieszka z żoną i ośmiorgiem dzieci w Kolorado. Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się jego książki: Kim jestem, by osądzać? oraz W drodze z Maryją.
MARY HEALY
dr teologii, absolwentka Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Światowej sławy biblistka, wykłada Pismo Święte w Seminarium Duchownym Najświętszego Serca w Detroit oraz w St. Paul Center for Biblical Theology. Redaktor naczelna „Katolickiego Komentarza Biblijnego”, przewodnicząca Doktrynalnej Komisji ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. W 2014 roku Papież Franciszek odznaczył ją jako jedną z pierwszych trzech kobiet, które usługiwały w ramach Papieskiej Komisji Biblijnej. Jest międzynarodowym mówcą konferencyjnym i autorką książek Mężczyźni i kobiety są z raju (Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008) oraz Uzdrowienie. Boża miłość nie zna granic (Wydawnictwo WAM, 2016).
WILLIAM M. WRIGHT IV
doktorat z teologii uzyskał w Emory University, jest badaczem Nowego Testamentu specjalizującym się w pismach Janowych, profesorem teologii na Uniwersytecie Duquesne w Pittsburghu w Pensylwanii, członkiem Studiorum Novi Testamenti Societas, autorem m.in. Rhetoric and Theology. Figural Reading of John 9. Jest także tercjarzem dominikańskim.
Peter S. Williamson
dołączył Kościoła katolickiego w 1972 roku. Zaangażowany w ewangelizację i posługę duszpasterską w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Kieruje katedrą Pisma Świętego w Sacred Heart Major Seminary w Detroit, Michigan. Autor kilku książek, redaktor i współredaktor wielu opracowań, między innymi serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.
Dennis Hamm SJ
jezuita, profesor teologii, autor licznych publikacji na tematy związane z Nowym Testamentem. Ukończył studia literaturoznawcze i filozoficzne. Doktorat z literatury biblijnej obronił na Uniwersytecie St. Louis. Był członkiem Yale School of Divinity, badaczem w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz stypendystą w Instytucie Ekumenicznym w Tantur k. Jerozolimy. Przez ponad trzydzieści lat wykładał Pismo Święte na Uniwersytecie Creighton w Omaha. Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Biblistów, Towarzystwa Literatury Biblijnej, Kolegium Teologicznego i Pax Christi.
CURTIS MITCH
pisarz, redaktor i badacz w Centrum Teologii Biblijnej św. Pawła w Steubenville (USA). Absolwent religioznawstwa i teologii. Jako teolog był wykładowcą gościnnym na Uniwersytecie Franciszkańskim i instruktorem on-line na Catholic Distance University. Mieszka w Ohio z żoną Stacy i dziewięciorgiem dzieci.
PABLO T. GADENZ
Ur. 1967, dr teologii, wykładowca, kapłan diecezjalny w Trenton w stanie New Jersey. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył studia na Uniwersytetach Princeton i Columbia. Egzamin licencjacki z biblistyki (2005) złożył w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, doktorat (2008) obronił na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Seton Hall w South Orange w stanie New Jersey. Należy do Katolickiego Towarzystwa Biblijnego Ameryki (Catholic Biblical Association of America) i Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature). Na swoim koncie ma wiele cennych publikacji. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół analizy narracyjnej Ewangelii, retoryki Listów św. Pawła i interpretacji teologicznej Pisma Świętego.
William S. Kurz SJ
dr teologii (Yale, 1976), przez ponad trzydzieści pięć lat związany z jezuicką uczelnią Marquette University w Milwaukee w stanie Wisconsin. Profesor Kurz SJ specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu, zwłaszcza Dziejów Apostolskich, św. Łukasza i pism św. Jana. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i wielu książek na ten temat, w tym Reading Luke-Acts: Dynamics of Biblical Narrative.
Thomas D. Stegman SJ
profesor i dziekan School of Theology and Ministry w Boston College. Jest absolwentem seminarium im. Karola Boromeusza w Filadelfii i Weston Jesuit School of Theology. Ukończył studia magisterskie na Marquette University w Milwaukee. Tytuł doktora uzyskał w 2003 roku na Emory University w Atlancie (Georgia). Należy do Towarzystwa Jezusowego (prowincja Wisconsin). Reprezentował swoją prowincję podczas Kongregacji Prokuratorów w 2012 roku w Nairobi oraz 36. Kongregacji Generalnej w Rzymie (2016). Jest autorem m.in.: The Character of Jesus: The Linchpin to Paul’s Argument in 2 Corinthians (2005); Opening the Door of Faith: Encountering Jesus and His Call to Discipleship (2015) i Written for Our Instruction: Theological and Spiritual Riches in Romans (2017). Oprócz pracy naukowej i administracyjnej chętnie wykłada i prowadzi warsztaty dla parafii.
FRANCIS MARTIN
1930-2017 – biblista, doktorat uzyskał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Biblicum), założył Father Francis Martin Ministries (FFMM), wykładał na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w École biblique et archéologique w Jerozolimie, a następnie został profesorem w Dominican House of Studies, Był kapłanem archidiecezji Waszyngtonu DC i kapelanem wspólnoty Matki Bożej w Gaithersburg w stanie Maryland.
Scott W. Hahn
(ur. 1957) – dr teologii, apologeta. Były pastor, który pod wpływem lektury dzieł ojców Kościoła oraz Pisma Świętego porzucił prezbiterianizm i w Wielkanoc 1986 roku wstąpił do Kościoła katolickiego. Wykładowca, mówca, autor wielu książek, popularyzator wiary. Założyciel i prezes Centrum Teologii Biblijnej im. św. Pawła (stpaulcenter.com). Współpracuje ze stacją telewizyjną EWTN. Razem z żoną Kimberly, również zaangażowaną w działania na rzecz propagowania katolicyzmu, mieszka w Steubenville w Ohio.
George T. Montague SM
dr teologii (Fryburg, Szwajcaria), marianista. Był rektorem seminarium w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przez sześć lat służył jako mistrz nowicjatu w Katmandu w Nepalu. Pełnił funkcję prezesa Katolickiego Towarzystwa Biblijnego Ameryki (Catholic Biblical Association of America), a także redaktora „The Catholic Biblical Quarterly”. Obecnie pracuje jako profesor teologii na St. Mary’s University w San Antonio w Teksasie. Jest cenionym wykładowcą. Głosił konferencje na sześciu kontynentach. Napisał ponad trzydzieści książek, zarówno naukowych, jak i popularnych, na temat duchowości, Starego i Nowego Testamentu, teologii Ducha Świętego. W 1995 roku założył (wraz z o. Bobem Hoganem) nową wspólnotę zakonną, należącą do rodziny marianistów: Braci Umiłowanego Ucznia (Brothers of the Beloved Disciple), którą kieruje do dzisiaj.
Kard. Albert Vanhoye SJ
(1923–2021) – francuski jezuita, doktor teologii. Od roku 1969 wykładowca, a potem także dziekan Wydziału Biblijnego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie prowadził intensywną działalność dydaktyczną, zajmując się egzegezą Nowego Testamentu i prowadząc kursy egzegezy Listów Pawłowych. Sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej (1990–2001), od roku 2006 kardynał. Autor wielu książek.
Nathan Eubank
Pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Notre Dame w stanie Indiana. Jego badania skupiają się na ewangeliach synoptycznych i tekstach św. Pawła, a także na wczesnej recepcji i interpretacji tekstów biblijnych.

REDAKTORZY NAUKOWI POLSKICH WYDAŃ:

Ewangelia według św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – DR ŁUKASZ POPKO OP
Ewangelia według św. Marka. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – lic. teologii biblijnej KUL PAWEŁ TRZOPEK OP
Ewangelia według św. Łukasza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – DR ŁUKASZ POPKO OP
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – KS. DR HAB. ADAM KUBIŚ
Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – KS. DR RYSZARD KEMPIAK SDB
List do Rzymian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – lic. nauk biblijnych PIB RAFAŁ WĘDZICKI OP
Pierwszy List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – KS. DR HAB. MARCIN KOWALSKI
Drugi List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – KS. DR HAB. MARCIN KOWALSKI
List do Galatów. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – KS. PROF. DR HAB. FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC
List do Efezjan. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – KS. DR HAB. MARCIN KOWALSKI
Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan – KS. PROF. DR HAB. MARIUSZ ROSIK
Listy do Filipian, Kolosan, Filemona – KS. DR HAB. MARCIN KOWALSKI
Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa – KS. DR HAB. JANUSZ WILK
List do Hebrajczyków – KS. PROF. DR HAB. MARIUSZ ROSIK
Pierwszy i Drugi List św. Piotra, List św. Judy – KS. PROF. DR HAB. STANISŁAW HAŁAS SCJ
List św. Jakuba, Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana – KS. PROF. DR HAB. ADAM KUBIŚ
Zapisz się

Seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego adresowana jest zarówno do duszpasterzy, jak i osób szukających pomocy w osobistej lekturze Nowego Testamentu. Kolejne tomy zostały opracowane przez teologów i biblistów łączących wiedzę z umiejętnością przystępnego przekazu. Wychodząc od współczesnych badań biblijnych i Tradycji, seria pozwala zgłębiać Pismo Święte w kontekście życia codziennego i jego związków z liturgią oraz nauczaniem Kościoła.

Drogi Czytelniku!
Jeśli nie chcesz przeoczyć informacji o kolejnych tomach, już teraz zapisz się do newslettera i zagwarantuj sobie 30% zniżkę na całą serię!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych będzie Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o., ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, KRS 0000515645. Twoje dane będą przetwarzane w celu informowania o nowościach wydawniczych. Masz prawo m.in. do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zapisz się

Seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego adresowana jest zarówno do duszpasterzy, jak i osób szukających pomocy w osobistej lekturze Nowego Testamentu. Kolejne tomy zostały opracowane przez teologów i biblistów łączących wiedzę z umiejętnością przystępnego przekazu. Wychodząc od współczesnych badań biblijnych i Tradycji, seria pozwala zgłębiać Pismo Święte w kontekście życia codziennego i jego związków z liturgią oraz nauczaniem Kościoła.

Drogi Czytelniku!
Jeśli nie chcesz przeoczyć informacji o kolejnych tomach, już teraz zapisz się do newslettera i zagwarantuj sobie 30% zniżkę na całą serię!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych będzie Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o., ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, KRS 0000515645. Twoje dane będą przetwarzane w celu informowania o nowościach wydawniczych. Masz prawo m.in. do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

PATRONI MEDIALNI

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.